KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Prawo ubezpieczeniowe - odszkodowania

 

 

Kancelaria reprezentuje swoich mocodawców na etapie negocjacji z towarzystwem ubezpieczeniowym lub innym podmiotem zobowiązanym do naprawienia szkody. W przypadku niezadowalającego efektu polubownych działań reprezentujemy poszkodowanych w postępowaniach sądowych.

 

 • Gwarantujemy bezpłatną analizę dokumentów i doradztwo prawne
 • Przejrzyste umowy - bez ukrytych kosztów
 • Wynagrodzenie wyłącznie w oparciu success fee- prowizję od odzyskanej kwoty odszkodowania

 

 

Świadczymy kompleksową pomoc w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych:

 • ubezpieczeń majątkowych i osobowych;
 • ubezpieczeń kredytów;
 • polisolokat;
 • szkód komunikacyjnych (wypadki drogowe OC, AC, NNW);
 • błędów medycznych (m.in. zakażenia szpitalne, błędy okołoporodowe, błędne diagnozy);
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniu likwidacyjnym;
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniu sądowym;
 • odkupujemy roszczenia przysługujące poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

 

 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?