KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Fundusze Europejskie

 

 

Nasi specjaliści pomagają w pozyskaniu funduszy europejskich, które mogą wspomóc rozpoczęcie nowej działalności albo rozwinąć dotychczasowy biznes. „Nowe rozdanie” środków unijnych 2014-2020 to szansa dla każdego, kto ma pomysł i chce zrealizować swój projekt korzystając z funduszy unijnych.

 

 

Wśród wachlarza dostępnych możliwości wyróżnić możemy:

 • regionalne programy operacyjne –dostępne na poziomie lokalnym, skierowane do przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie konkretnego województwa;
 • krajowe programy operacyjne, o zasięgu ogólnopolskim.

 

O wsparcie mogą występować między innymi:

 • przedsiębiorstwa (MŚP, startupy);
 • instytucje otoczenia biznesu;
 • jednostki naukowe;
 • organizacje pozarządowe.

 

 

Jakie są obszary wsparcia i rodzaje projektów?:

 

 1.  Gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu:
 • Wspieranie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
 • Promowanie i wspieranie efektywności energetycznej;
 • Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami komunalnymi;
 • Poprawa środowiska, ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

 

 1. Innowacje, wsparcie i rozwój prowadzenia prac B+R, internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw:
 • Projekty badawczo-rozwojowe – wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa;
 • Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach w tym wsparcie wdrożeń wyników prac B+R;
 • Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw;
 • Wsparcie i promocja oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw.

 

 1. Rozwój MŚP poprzez wsparcie nowych, innowacyjnych pomysłów oraz zwiększenie aktywności gospodarczej na rynkach międzynarodowych:
 • Wdrażanie innowacji przez MŚP;
 • Tworzenie sieciowych produktów;
 • Budowa przewagi konkurencyjności, dzięki wykorzystaniu wzornictwa.

 

 1. Rynek pracy:
 • Poprawa efektywności polityk publicznych w tym modernizacja instytucji rynku pracy;
 • Innowacje społeczne.

 

 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?